AVG – Privacy verklaring

De Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO) is verantwoordelijk voor de uitgave van het tijdschrift GAVscoop, het tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken.
De SBVO legt alleen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het kosteloze en betaalde abonnement op en het plaatsen van advertenties in het tijdschrift GAVscoop alsmede de toezending daarvan.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de opmaak en drukker voor het toezenden van het tijdschrift GAVscoop, het toezenden van facturen voor het abonnement, de gegevens van auteurs van een artikel en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
De leden van de Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) krijgen het tijdschrift GAVscoop toegezonden.
Het bestuur van de GAV stelt daartoe per editie van de GAVscoop een lijst van de aangesloten leden op voorzien van naam, adres, woonplaats en postcode die wij uitsluitend verstrekken aan de partij die verantwoordelijk is voor de toezending van het tijdschrift GAVscoop zoals de drukker en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor uw abonnement op GAVscoop. Stuur daarvoor een mail aan penningmeester@gavscoop.nl.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen in het abonnement kunt u doorgeven aan penningmeester@gavscoop.nl.
Opzegging van het abonnement dient tenminste 2 maanden voor begin van het nieuwe abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar start per 1 januari en eindigt op 31 december van enig jaar.
De Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.