Wenken voor auteurs

Voor een artikel geldt het volgende.

 • Indicatie voor het aantal woorden: ongeveer 1500-2000, maar meer mag ook.
 • Artikel graag in word aanleveren met een marge van minimaal 4 cm aan beide zijden.
 • Graag zo ‘plat’ mogelijk de tekst aanleveren, dat wil zeggen zonder tabs of inspringen. Gebruik zo min mogelijk Word-functies voor tekst- en paginaopmaak.
 • Subkopjes helpen de lezer de structuur in een stuk te herkennen. Ze mogen niet langer zijn dan 50 tekens (1 regel). Graag niet in hoofdletters.
 • Illustraties (zoals foto’s, grafieken, tabellen, formules) zijn van harte welkom. Deze graag als origineel bestand in een apart document aanleveren.
  Foto’s of medisch beeldmateriaal bij voorkeur aanleveren in een JEPG-bestand met drukkersresolutie zijnde minimaal 300 ppi met een minimale afmeting van 8 x 6 cm.
  Graag daarnaast in de tekst de plaats van eventuele illustraties aangeven (genummerd en met eventueel onderschrift).
 • Graag geen auteursnamen in de tekst, tenzij u de auteur echt wilt bespreken.
 • Referenties worden in de tekst aangegeven met opeenvolgende cijfers in superscript, achter de punt of de komma en de inhoud ervan aan het eind van het artikel.
 • Hanteer voor literatuurverwijzing de gebruikelijke gangbare methodiek (Vancouver).

Met het inzenden verklaart een auteur dat:

 1. Hij/zij akkoord gaat met publicatie in de GAVscoop, zowel in papieren als in digitale vorm;
 2. Hij/zij de redactie van de GAVscoop informeert als het artikel elders is aangeboden, geaccepteerd en/of gepubliceerd, of de auteur dat binnen een termijn van 6 maanden zal doen;
 3. Co-auteurs, en/of personen die op andere wijze hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het artikel, akkoord gaan met het vermelden van hun naam en
 4. Hij/zij er weet van heeft dat redactionele beoordeling van het artikel zal plaatsvinden waarna (een verzoek tot) bewerking kan volgen. Bewerking zal altijd in overleg met de auteur gebeuren.